Checklist belastingaangifte

Wij hebben de volgende gegevens nodig:

Basis gegevens:

 • Kopie/origineel aangifte formulier
 • Gegevens inwonende kinderen
 • Bij nieuwe cliënten moeten wij een kopie legitimatie ontvangen.

BOX 1

 • Jaaropgaven werkgever of pensioeninstelling
 • Kopie betalingen lijfrente + eenmalig kopie polis
 • Ziekte kosten:  niet vergoede medicijnen / hulpmiddelen / vervoer naar arts, aantal km / dieetkosten, met verklaring arts of dietist en het zorgtoeslag overzicht)
 • Schenkingen per bank aan erkende goede doelen, met de bewijzen
 • Betaalde partner alimentatie met bewijsstukken en gegevens ex-partner
 • Betaalde kinderalimentatie met bewijsstukken en gegevens kinderen
 • voorlopige aanslagen of voorlopige teruggaven


Eigen woning :

 • WOZ waarde van vorig jaar
 • Hypotheekrente overzicht + hypotheeknummers
 • Bij koop/verkoop woning : notarisafrekening / taxatie nota / WOZ waarde oude en nieuwe woning/ oude en nieuwe hypotheekrente
 • overwaarde

 

BOX 2 alleen van toepassing voor ondernemers

BOX 3

 • Saldi bank/giro van al uw rekeningen per 01-01 en 31-12
 • Saldi beleggingen
 • Saldi spaarverzekeringen
 • Waarde 2e woning of andere onroerende zaken
 • Overzicht betaalde dividend belasting
 • Overzicht schulden per 01-01 en 31-12

 

Voorlopige teruggave:

De digid code is niet noodzakelijk.

Toeslagen :
Vanaf 2012 hebben wij de digid code niet meer nodig.