Wat heeft u nodig voor aanvraag Kinderopvangtoeslag

Wat heeft u nodig voor aanvraag kinderopvangtoeslag

1. Burgerservicenummer + naam + adres + woonplaats
2. Geboortedatum
3. Laatste aangifte inkomstenbelasting
4. Als u geen aangifte heeft jaaropgaven van alle werkgevers of salarisstroken
5. Heeft u een toeslagpartner, dan ook zijn gegevens (1-4)
6. Werkt u in dienstbetrekking
7. Wat is de gezinssamenstelling
8. Voornaam + voorletters + achternaam   kind
9. Burgerservicenummer kind
10. Naam kinderopvang
11. Postcode en huisnummer
12. Wat voor soort opvang (dagopvang of buitenschoolse opvang)
13. Wat is het uurtarief
14. Aantal opvanguren per maand
15. Rekeningnummer waar op gestort moet worden
16. Vanaf 2012 is de digid code niet meer noodzakelijk bij ons kantoor